ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
bullet
สมาชิกใหม่ขณะนี้ 1 คน
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


เช็คราคา.คอม


คุณจุฑามาศ เอกเผ่าพันธุ์
   
 คุณจุฑามาศ  เอกเผ่าพันธุ์

      "สาวมาศ"  จากออมสิน  ท่านชอบเจรจาและเป็นมิตรกับเพื่อนทุกคน  ยามเรียนมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต  สมฐานะ  จบแล้งคงก้าวไว...ถึงอย่างไรก็อย่าลืม  กระเป๋าออมสินนะ....ไม่เอาหมูออมสิน

           สิ่งที่ฝาก    สามัคคี  คือพลัง

ตำแหน่ง     หัวหน้าแผนก  ระดับ 9
วันเกิด         อาทิตย์ที่  10   กรกฎาคม   2498
ภูมิลำเนา      อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 

ที่ทำงาน   โรงพิมพ์ธนาคารออมสิน  ถนนพหลโยธิน  แขวงสะพานควาย     เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400
โทร          0-2279-0060 - 75  ต่อ  129
 
   
   

 
CU MPA C3 กลุ่ม 2

พล.ต.อ.ชัขวาลย์ สุขสมจิตร์
พล.ต.ท.สุวีระ ทรงเมตตา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
นายวัชรินทร์ นิ่มประทุม
คุณดวงใจ อินทบุหรั่น
พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง
นายลิขิต โศภารักษ์
คุณญาณี ศรีแสน
นายสุรชาติ จันทวัชรากร
นายชัตรชัย ทองมี
พล.ต.ต.วิทยา ประยงค์พันธ์
พล.ท.กฤษพงศ์ แก้วจินดา
ดร.ม.ล. ปริญญา จรูญโรจน์
พ.ต.อ.เสนาะ อ่อนศรี
นายไกรลาศ รัตนโอฬาร
คุณสุชาดา กรวิทยาศิลป
พ.อ.เปรมชัย สโรบล
พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
ร.อ.ชวพงษ์(ประชัญพล) ธีรเนตร
พ.ต.อ.ประพนธ์ แกลโกศล
พ.ต.ต.อุดม สุวรรณเวชทิพย์
นายชวลิต จันทร์นฤมล
นายประเสริฐ ภูริพันธุ์ภิญโญ
นายเกรียงไกร เจียมบุญศรี
นายเจต(เจนศักดา) เชษฐพสุธาดล(ภูมิบริรักษ์)
นพ.เจษฎา พิชัยจุมพล
พ.ต.ท.หญิง นวลรัตน์ สุมน
นายสุชาติ หลิมรัตน์
นายสุวฤทธิ์ เดชยฤทธิ์
คุณวิไล เลิศวิวัฒน์กุล
คุณฉัณทิพย์ จำเดิมเผด็จศึก
คุณวารุณี ธนวัฒน์ชัย
นายชวินทร์ มะลังพันธ์
คุณพิมลลักษณ์ แย้มแฉ่ง
คุณโสมสุรางค์ อารยะศาสตร์
คุณพรรณิภา อาษาภา
คุณนพวรรณ เที่ยงตรง
คุณอัจฉรา สุนทรอภิชาติ
คุณพเยาว์ ปฏิมาภรณ์ชัย
คุณนฤมล ชานวาทิก
นายสุชิน เด่นจักรวาล
นายสันติ เต็มแสวงเลิศ
คุณสุรัสวดี สุวรรณโอษฐ์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
Wachon Nim

สร้างลิงค์ของโปรไฟล์ในแบบที่เป็นตัวคุณเอง

จัดทำและดูแลระบบ  โดย วะชล นิ่ม ภัทรศิริโชค อำภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทร08-9027-9699  08-9000-0000   โทรสาร
0-5300-0000
Email :
http://www.wachonnim@hotmail.com  และ
Email : http://www.wachon_nim@yahoo.com

wachon nim pudsirichoke Webpage : http://www.watwatwitwit.com